Zamówienia

Formularz zamówienia

REGULAMIN WYNAJMU PODNOŚNIKA KOSZOWEGO
1. Wynajem podestu ruchomego przejezdnego zwanego dalej podnośnikiem koszowym, odbywa się w systemie roboczogodzin.
2. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest wynajem urządzenia na co najmniej 3 roboczogodziny.
3. Zamówienie urządzenia możliwe jest poprzez pocztę elektroniczną, formularz kontaktowy lub telefonicznie.
4. Na terenie miasta Kraków doliczana jest 1 godzina pracy za dojazd do miejsca zlecenia.
5. Koszt dojazdu poza miasto Kraków obliczany jest na podstawie kilometrów – do wyceny przyjmujemy sumę kilometrów - dojazdu i powrót
6. Wynajem podnośnika jest możliwy tylko i wyłącznie z operatorem firmy BRECCO
7. Czas pracy podnośnika naliczany jest w ciągłości tzn. od przyjazdu do chwili opuszczenia miejsca zlecenia. Ze względu, iż urządzenie pozostaje w dyspozycji Zamawiającego wszelkie przerwy technologiczne, opóźnienia wykonawców, przeszkody organizacyjne i inne okoliczności nie skutkują wstrzymaniem naliczania czasu pracy.
8. Do czasu pracy wlicza się rozłożenie, złożenie oraz przygotowanie urządzenia, zabezpieczenie terenu w strefie pracy.
9. Przed zamówieniem podestu należy zapoznać się z parametrami pracy urządzenia – wysokość robocza, wysięg boczny, udźwig kosza. Firma BRECCO nie bierze odpowiedzialność za błędną interpretację parametrów pracy urządzenia. W przypadku przyjazdu urządzenia zostanie naliczona podstawowa stawka wynajmu tj. 3roboczogodziny oraz koszty dojazdu.
10. Zobowiązania Zamawiającego:
a. posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej prowadzonej działalności.
b. oświadczenie, iż pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości.
c. zapewnienie osoby nadzorującej i wykonującej pracę w miejscu zlecenia.
d. zapewnienie bezpiecznych warunków wykonania prac.
e. wyposażenie pracowników podczas pracy w koszu podnośnika w szelki bezpieczeństwa, kaski, kamizelki odblaskowe.
f. zapewnienie właściwej nośności gruntu – teren musi być utwardzony i stabilny.
g. zapewnienie ochrony urządzenia przed zabrudzeniem. W przypadku pozostawienia zabrudzeń zostaną naliczone dodatkowe koszty za czyszczenie a ich wysokość będzie zależna od stopnia zabrudzenia.
11. Zamawiający odpowiedzialny jest za zabezpieczenie urządzenia przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wycenionych przez rzeczoznawcę autoryzowanego serwisu urządzenia.
12. Płatność:
a. rozliczenie dokonywane jest na podstawie potwierdzenia przepracowanych godzin.
b. każda rozpoczęta godzina traktowana jest jako pełna stawka godziny pracy.
c. fakturę VAT wysyłamy pocztą elektroniczną lub korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
d. usługi wynajmu podnośnika objęte są stawką podatku VAT w wysokości 23%.
e. dla nowych Klientów dostępną formą płatność za usługę jest przedpłata lub gotówka, stałym Klientom proponujemy opcję przelewu.
f. w przypadku rezygnacji z usługi poinformuj nas o tym fakcie z 12 godzinnym wyprzedzeniem.
Brak informacji uprawnia do naliczeniem kosztów wynajmu zgodnie z ilością zamówionych roboczogodzin.